Tìm hiểu đòn bẩy trong đầu tư Bất động sản là gì?

Đòn bẩy được hiểu đơn giản là một khoản vay tạm thời dùng cho các giao dịch. Trong bất động sản, thế chấp là hình thức đòn bẩy phổ biến nhất. Khi đó, bạn sẽ thực hiện các khoản vay từ ngân hàng hoặc các đơn vị tài chính tư nhân.

Sử dụng đòn bẩy một cách hợp lý sẽ mang lại hiệu quả lợi nhuận cao từ các khoản đầu BĐS.

Hoạt động của đòn bẩy trong đầu tư bất động sản

Trong đầu tư bất động sản, bạn mua tài sản với mục tiêu tạo ra lợi nhuận tài chính. Bạn phải sử dụng đòn bẩy theo cách hợp lý để tối đa hóa lợi nhuận.

Bất động sản Việt Nam

Khi sử dụng đòn bẩy để lấy lợi thế, bạn có thể bỏ ra một ít hoặc thậm chí là không sử dụng bất kỳ chi phí nào và tận dụng các khoản vay nợ để kiếm lợi nhuận từ các khoản đầu tư tài chính của bản thân.

Nói một cách đơn giản, đòn bẩy là việc sử dụng nợ để tăng lợi nhuận tiềm năng từ các khoản đầu tư khác. Mặc dù đòn bẩy là một công cụ có giá trị trong đầu tư bất động sản, nhưng nó cũng ẩn chứa những mặt trái, đặc biệt là khi thị trường suy thoái. Cuối cùng, đòn bẩy cho phép bạn mua một tài sản có giá trị cao hơn tất cả khoản tiền bạn đang sở hữu.

Lợi ích khi sử dụng đòn bẩy trong bất động sản

Bao gồm lợi tức đầu tư của bạn sẽ cao hơn và khoản tiền bạn cần chi ra cũng ít hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể mua nhiều tài sản hơn bằng cách sử dụng đòn bẩy. Điều này sẽ dẫn đến việc bạn sở hữu nhiều dòng tiền hơn cũng như tận dụng được các lợi ích về thuế.

Về mặt thuế, khi tận dụng các khoản đầu tư bất động sản, bạn có thể tính khấu hao tổng chi phí bất động sản của mình chứ không chỉ riêng số tiền bạn đầu tư vào đó, nghĩa là bạn có thể nhận được những lợi ích đáng kể. Bạn cũng có thể giảm bớt các khoản tiền lãi cho những khoản vay của mình.

Rủi ro của đòn bẩy trong BĐS

Ngoài những lợi ích nói trên thì việc sử dụng đòn bẩy trong bất động sản cũng có những rủi ro nhất định. Nếu không trả được nợ, bạn có thể mất toàn bộ các khoản đầu tư của mình.

Ngoài ra, bạn cũng dễ chịu tổn thương bởi sự biến động của thị trường bất động sản. Nếu giá trị tài sản giảm, tất nhiên khoản lợi nhuận của bạn cũng sẽ giảm đi, kéo theo đó là sự thua lỗ khi đầu tư.

Đòn bẩy có thể là một công cụ có giá trị đối với một nhà đầu tư bất động sản, nhưng bạn cần hiểu rõ cũng như có phương pháp khai thác giá trị tiềm năng của công cụ này.

 

Bài viết liên quan